Vivi Christensen – BLIK

I en række nye værker undersøger Vivi Christensen blikkets betydning. På store åbne lærreder portrætterer hun sin nærmeste familie, sin mor, datter, tætte veninder og sig selv siddende i private rum. Portrætterne veksler mellem dobbelt og enkeltportrætter og præsenteres som en fortællende malerisk installation, bundet sammen af blikke fra de portrætterede.

Projektet udfolder sig som et sammenhængende æterisk værk, der går i dialog med de omgivende rum og med publikum.

Som beskuer indrulleres man i udvekslingen af blikke mellem portrætterne og bliver således en del af spændingsfeltet mellem den glæde og afmagt som portrætterne gestalter.

Resultatet er en udstilling, der væver tråde på tværs af familielivets hierarkier i et personligt formsprog gennem arbejdet med portrættet. Med udstillingen ønsker Vivi Christensen at transformere personlige oplevelser til generelle fortællinger om relationen mellem mennesker.

 

 

Kunstnerisk praksis

Vivi Christensen er optaget af maleri som fortælling og maler på store åbne lærreder.

Hendes værker kredser om de nære relationer og de inderste følelser, og knytter sig til den tradition i kunsthistorien, hvor livet bruges som afsæt for kunsten. Som f.eks. Anna Ancher, Elina Brotherus og Louise Bourgeois har gjort det.

 

 

Baggrund

Vivi Christensen bor og arbejder i Odense, er født i Skive i 1962.

Hun er uddannet på Det Fynske Kunstakademi i 2001. Bag sig har hun en række udstillinger i ind- og udland.

Hjemmeside. www.vivichristensen.dk

Udstillingen BLIKhar modtaget støtte til produktion af værker fra Statens Kunstfond, Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

 

 

Udstillingstekst

Kunstværkets direkte blik

Theis Vallø Madsen

Den tyske filosof og sociolog Georg Simmel (1858-1918) skrev i sin afhandling om syn og sansninger, at det direkte blik mellem to mennesker repræsenterede den reneste og mest perfekte forbindelse af alle menneskelige forhold. Vores mest intime forhold, vores fjendskaber, selvværd og samvær ville være markant anderledes, mente Simmel, hvis vi ikke så hinanden i øjnene. Men øjenkontakten er en sårbar forbindelse, og den kræver, at man – i et kort øjeblik – tør være åben og sårbar. Man ser ikke et andet menneske i øjnene, før den anden returnerer éns blik. Vi ser (ind i) den anden, fordi den anden ser (ind i) os.

Den direkte øjenkontakt bliver ofte brugt i portrætkunsten, hvor det direkte blik ud mod betragteren i en vis forstand imiterer det direkte blik mellem to mennesker. Man ser kunstværket i øjnene, ikke bare i billedlig forstand, men også konkret. Billederne rummer en lille rest fra den daglige blik-udvikling mellem mennesker. Vi lader bevidst eller ubevidst os selv narre til at tro, kortvarigt, at vi kigger kunstværket i øjnene. Vi ser maleriet som mere end et objekt, som et subjekt-lignende objekt, kan man sige. Det er en helt almindelig form for opmærksomhedstilstand, hvor vi veksler ubesværet mellem et rationelt syn (på verden som objekter) og et ikke-rationelt syn, hvor tingene i vores omgivelser er mere end fremmedobjekter adskilt af luft.

Derfor kan gamle malerier have et nærvær, når de kigger på én fra væggen, og derfor har kunsthistoriens mest populære motiver som hellige ikoner, Mona Lisaog Pigen med perleøreringværet portrætter med direkte blikke. De har en fascinationskraft, fordi de indeholder et skær fra hverdagens mest intime interaktioner med mennesker. De kræver samtidig, at man selv åbner sig, når man ser kunstværket ”i øjnene” så at sige, og det er en vigtig forudsætning for at se eller mærke værkerne, uanset om de har øjne eller ej.

Vivi Christensens billeder er kendetegnet ved en sårbarhed og en åbenhed, og de kræver samme sårbarhed og åbenhed fra betragteren. Øjnene ser direkte ud, og alligevel flimrer øjnene en smule. De er endnu ikke fastfrosset, men tværtimod stadig i det åbne, ligesom øjenkontakten mellem to mennesker. Forbindelsen kan hurtigt blive afbrudt af et nedslået blik eller et rationelt blik på værket som et fladt objekt. I den forstand deler øjenkontakten og kunstværket samme fordring til den, der møder den anden: Man skal blotte sig (en smule), hvis man vil indgå i en meningsfuld relation.

 

 

Artist talk